Generative AI – De kansen, risico’s en do’s en don’ts voor je werknemers

Prof. Dr. Lokke Moerel | Hoogleraar Global ICT Law & Senior of Counsel; Tilburg University & Morrison & Foerster (Brussel)
Generative AI tools (zoals ChatGPT en Google’s Bard) nemen de wereld in een storm over. Wat is Generative AI (GenAI)? En waarom is het zo anders dan ‘gewone’ AI? Hoe kunnen de verschillende bedrijfsonderdelen het inzetten? Wat zijn de belangrijkste risico’s? Welke opties zijn er om risico’s te beperken?  De praktijk laat zien dat werknemers experimenteren al naar lieve lust en bedrijven die denken het gebruik door hun werknemers te kunnen verbieden ervaren een storm van protest. Hoe ziet een goede GenAI Workforce Policy eruit, waarbij je ruimte laat voor experimenteren en toch de risico’s managed? Lokke geeft de belangrijkste 10 Do’s en Don’ts om aan je werknemers op te leggen. De eerste rechtzaken en onderzoeken tegen de ontwikkelaars van GenAI tools zijn al gestart en nieuwe wetgeving is opkomst. Hoe bereidt je je hier op voor en laveer je dit juridische mijnenveld op een verantwoordelijke manier?