Ted Kolman

Luitenant-Kolonel | Ministerie van Defensie

Generaal Eisenhower zei eens “plans are nothing, planning is everything” In mijn dagelijks leven als hoofd van het operationele programma team van het programma Grensverlegende IT ben ik veelal bezig met plannen en planningen. Inmiddels heb ik geleerd dat je beter tijd kunt stoppen in hoe om te gaan met veranderingen in planningen dan veel energie te stoppen in nieuwe planningen. Een andere generaal George S Patton zei: “Plans must be simple and flexible. They must be made by the people who execute them.”

Beide generaals hebben gelijk, staar je niet blind op plannen maar ben flexibel, hou plannen simpel en vertrouw op de mensen die het uitvoeren. Als militair binnen de krijgsmacht heb ik geleerd mijn mensen alle ruimte te geven een plan ten uitvoer te brengen en daarbij flexibel en doelgericht te zijn waarbij je nooit mag vergeten dat het om mensen gaat, met al hun individuele talenten, persoonlijke normen en waarden en menselijke gebruiksaanwijzing.

IT is voor krijgsmacht een essentiële randvoorwaarde om effectief te kunnen zijn. Daarom ben ik ook trots en dankbaar mijn steentje te mogen bijdragen aan de nieuwe IT infrastructuur voor Defensie. Voor mij is Defensie een organisatie die er toe doet en dat beschermt wat het waard is (digitaal) te beschermen.

Presentaties: