Marco Spruit

Hoogleraar Geavanceerde Datawetenschap in Populatiegerichte Zorg | Universiteit Leiden

Marco Spruit is Hoogleraar Geavanceerde Datawetenschap in Populatiegerichte Zorg aan de Universiteit Leiden bij zowel het departement Publieke Zorg & Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) aan de Medische Faculteit (LUMC) als het Leiden Instituut voor Informatica (LIACS) aan de Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen (FWN). Hij is zowel geïnteresseerd in het vertalen van nieuwe algoritmes naar nieuwe zorgtoepassingen als in het implementeren van nieuwe inzichten uit deze nieuwe toepassingen in de dagelijkse praktijk. Marco’s strategische onderzoeksdoelstelling is het opzetten van een gezaghebbende nationale infrastructuur voor Nederlandse Taalverwerking en Machine Leren om de Datawetenschap te democratiseren. Hij richt zich in het bijzonder op het domein Populatiegerichte Zorg & Welzijn in zijn Translationele Datawetenschap Laboratorium.