Bas van Gils

Business Development | Computrain

Tijdens zijn loopbaan bij Computrain (sinds 2006) specialiseerde Bas van Gils zich als educatie-consultant, binnen het vakgebied waar IT en de Business elkaar raken. Vanuit een educatieve invalshoek ontwikkelt Bas de programma’s om grote organisaties met hun digitale transitie te ondersteunen. Vaak vanuit de doorontwikkeling van een bestaande populatie deelnemers, met zowel IT als persoonlijke competenties Ook neemt Bas een actieve rol tijdens de uitvoering van deze programma’s, als projectmanager, coach en kwaliteitsbewaker.

Zijn ervaringen gebruikt Bas dagelijks om programma’s te verbeteren en zo het potentieel van mensen te ontsluiten. Zijn focus daarbij is altijd om te achterhalen hoe mensen de beste begeleiding kunnen krijgen om ‘alles eruit te halen wat erin zit’. Met opdrachtgevers brengt hij concreet in kaart wat de gewenste eindsituatie zou moeten zijn, door middel van workshops. Hieruit wordt duidelijk wat de benodigde kennis en competenties moeten zijn. Deze worden dan verwerkt in visuele ‘learning roadmaps’. Inmiddels heeft Bas ruim 800 IT rollen en functies op deze wijze visueel in kaart gebracht. Op basis van deze ervaring ontwerpt hij impactvolle trainingstrajecten om de organisatietransities te ondersteunen. Ook denkt hij actief mee om eventuele belemmeringen weg te nemen.

Via praktische analysemethoden en inzichtelijke modellen geeft Bas organisaties inzicht in hun IT-kennis vraagstukken. Altijd gericht om in de praktijk een beter resultaat te bereiken: efficiëntere, zelflerende organisaties.

Presentaties:

Hack je eigen toekomst | 11:15 – 11:45 | Stage Blauw