Hoe AI menselijke bias reflecteert en versterkt 

Véronique van Vlasselaer | Analytics- en AI-lead; SAS

Er wordt gezegd dat kunstmatige intelligentie een van de belangrijkste drijfveren is voor de toekomst van onze samenleving, waarbij grote hoeveelheden data automatisch worden geanalyseerd, nieuwe kennis wordt opgedaan en intelligente beslissingen worden genomen die iedereen ten goede komen. Zonder het te beseffen, vergemakkelijken, beïnvloeden en vergroten AI-systemen vele aspecten van ons leven. Maar zijn deze AI-systemen echt intelligent en goed voor iedereen? Er komen steeds meer gevallen van discriminatie door AI aan het licht, waardoor AI in een kwaad daglicht komt te staan.

In deze inspiratiesessie stelt Véronique van Vlasselaer de kritiek op AI-neutraliteit ter discussie en beweert ze dat we, voordat we met de vinger naar AI wijzen, eerst naar onszelf en onze samenleving moeten kijken. De expliciete vooroordelen ten aanzien van AI-modellen en -systemen zijn slechts een vertaling van de vaak onuitgesproken vooroordelen in onze samenleving. Alleen door een goede samenwerking tussen mens en AI zullen we onze wereld een beetje beter kunnen maken. En een wereld van gelijkheid en zonder vooroordelen.