Innoveren binnen Publiek Private Innovatieparken

Chris Wever | Incubator Manager; Metip
Ontdek de kracht van samenwerking tussen publieke en private partijen, onderwijs- en kennisinstellingen in het streven naar baanbrekende innovaties. Op METIP, Den Helder doen we dit op het gebied van drone en sensor ontwikkeling, additive manufacturing, Extended Reality en AI vanuit drone en satellietdata. Techniekleveranciers, kennis- en overheidsinstellingen werken samen om de veiligheid te vergroten van offshore windparken en infrastructuur evenals kustveiligheid om met drones muien te kunnen detecteren en drenkelingen te kunnen opsporen waarmee levens gered kunnen worden.
Door de dynamiek tussen deze stakeholders te benutten, ontstaat er een vruchtbare omgeving waarin ideeën gedijen en nieuwe concepten worden ontwikkeld. Onderwijsinstellingen fungeren als broedplaatsen voor creatief denken en bieden ruimte voor interdisciplinair onderzoek. Kennisinstellingen vormen de drijvende kracht achter cutting-edge ontwikkeling. PPS’en delen risico's, verlagen kosten en vergroten de slagingskansen van innovatieve projecten. Verken de mogelijkheden van deze samenwerkingen en ontdek hoe ze bijdragen aan economische groei, maatschappelijke vooruitgang en duurzame ontwikkeling.