Innovation = businesscase + uitvinding

Marco van der Werf | Lecturer; TU Delft, VU Amsterdam

In zijn boeiende presentatie belicht Marco de formule die zijn bedrijf gebruikt om, samen met universiteiten en bedrijven te innoveren: innovatie = uitvinding + business case. Hij bespreekt het belang van het overbruggen van de kloof tussen universiteiten, waar uitvindingen ontstaan, en het bedrijfsleven, waar businesscases worden gerealiseerd. Hij benadrukt dat echte innovatie alleen kan plaatsvinden als een brilliante uitvinding gepaard gaat met een met dat wat het bedrijfsleven belangrijk vindt: een business case. Met zijn ervaring biedt Marco waardevolle inzichten in hoe succesvolle, grensverleggende producten tot stand kunnen komen door deze synergie te slim benutten.