Ethics for people who work in tech

Marc Steen | Senior onderzoeker & auteur; TNO

Je wilt het goede doen. Je wilt verantwoordelijk en ethisch algoritmen en AI systemen ontwikkelen of toepassen. Maar veel professionals vinden dat lastig. Ze zoeken naar handvatten om met ethiek aan de slag te gaan. In deze presentatie help ik je op weg. Je krijgt een driestappen plan, voor een participatief en iteratief proces om ethische aspecten te integreren in je project. En vier ethische perspectieven om dat concreet in te vullen: gevolgenethiek, plichtethiek, relatie-ethiek, en deugdethiek.