Ethiek integreren in je project: aan de slag!

Marc Steen | Senior onderzoeker & auteur; TNO

Je wilt het goede doen. Je wilt responsible en ethical algoritmen en AI systemen ontwikkelen of toepassen. In deze interactieve sessie gaan we ethiek tamelijk praktisch aanpakken. We gaan aan de slag met een driestappen plan: een participatief en iteratief proces om ethische aspecten te integreren in je project. En we gebruiken vier ethische perspectieven: gevolgenethiek, plichtethiek, relatie-ethiek, en deugdethiek. Jullie kiezen met welke praktische casus we aan de slag gaan!