Ontvangst en registratie

Eventueel toelichtende tekst

Break

Plenaire presentatie 1

Hier kan een korte inleidende tekst

26 augustus

Eventueel toelichtende tekst

Workshop ronde 1

Hier kan een inleidende tekst.

Break

Workshop ronde 2