Techgrounds

Er is een groot tekort aan IT’ers. Tegelijkertijd is er een gebrek aan diversiteit: vrouwen en talent van diverse culturele achtergronden zijn ondervertegenwoordigd in IT-teams. Daarom hebben we in 2019 Techgrounds opgericht om te bewijzen dat er een overvloed aan verborgen talent geactiveerd kan worden naar IT-banen.

Al jaren laten we ons leiden door onze missie, visie en de bijbehorende strategie.

Naar website